Αξιοθέατα - Θραψίμι

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Αξιοθέατα

Σήμερα στο Θραψίμι λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο όπου εκτίθενται διάφορα παραδοσιακά αντικείμενα. Από αρχιτεκτονικής πλευράς, ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες του Θραψιμίου είναι η σωζόμενη οικία του ιερέα Ηλία Κατσή (1925) πετρόχτιστη, τριώροφη, χτισμένη από βορειοηπειρώτες μαστόρους.

Στο ύψωμα «Kάστρο» βρίσκεται ένας μικρός τειχισμένος οικισμός ελληνιστικών χρόνων. Tα τείχη που περιβάλλουν τον οικισμό, παρόλο που δεν σώζονται σε μεγάλο ύψος, μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς στο μεγαλύτερο μέρος τους.
  
Eσωτερικά κοντά στην κορυφή του λόφου υπάρχει δεύτερος περίβολος τειχών που ορίζει την ακρόπολη. Στο μέσον περίπου του μήκους του τείχους της ακρόπολης σώζεται η μοναδική πυλίδα, πλάτους 1,80 μ., που οδηγούσε από την κάτω πόλη προς την ακρόπολη. H πυλίδα υποστηρίζεται από δύο μικρούς πυργίσκους πλάτους 1,70 μ., που προεξέχουν προς την πλευρά της κάτω πόλης.

Ο νότιος από τους δύο πυργίσκους διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση και σώζεται σε ύψος 3,50 μ. Στο ψηλότερο σημείο του λόφου μέσα στην ακρόπολη υπάρχουν λαξεύματα στο βράχο για τη θεμελίωση ενός παραλληλόγραμμου κτιρίου που είναι πολύ πιθανόν ότι ήταν ένας μεμονωμένος πύργος για το στρατιωτικό έλεγχο της περιοχής.

Οι φυσικές ομορφιές του χωριού είναι πολλές. Από τις πηγές γύρω από αυτό, με το γάργαρο και άφθονο νερό τους, ποτίζονται μπαχτσέδες και κήποι. Εκτός από την αξιόλογη και άφθονη χλωρίδα του, το Θραψίμι χαρακτηρίζεται και για τα σπήλαιά του: 50 μέτρα έξω από το χωριό βρίσκεται το σπήλαιο Αλέξη Κοτρώνη ενώ στο Βράχο, 1.500 μ. ΒΔ του χωριού, υπάρχουν δύο σπηλιές, η Αρκουδότρυπα και η Δημάκου Τρύπα, με βάθος περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα.
  
Έξι ώρες ο Παναγιώτης Γκένας και ο Λάμπρος Μακροστέργιος κατέβηκαν με σχοινιά στη σπηλιά που βρίσκεται στο κέ­ντρο του χωριού και την εξερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή. Φωτογραφήθηκαν οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες που δημιούργησε η υπόγεια φύση του Θραψιμίου.

Η επίσκεψη στη σπηλιά έδιωξε "τα φαντάσματα" που κατοικούσαν εκεί μέσα ή καλύτερα που κατοικούσαν στα μυαλά των ανθρώπων.

Απ' ότι μας είπαν οι σπηλαιολόγοι υπάρχει από τη μεριά τους διάθεση να συ­νεχίσουν την εξερεύνηση παραπέρα και να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι θάλαμοι που πρέπει να ερευνηθούν.

Μιλάνε για το ενδεχόμενο να είναι το μέρος που ερεύνησαν ένα μικρό τμήμα του σπηλαίου και όχι το κυρίως σπήλαιο.

Ταυτόχρονα μπήκαν μέσα και σε μια δεύτερη σπηλιά στη θέση "τ' Αλέξη το Κοτρώνι". Επίσης επισκέφθηκαν και ένα σπήλαιο στο βουνό Κάστρο.

Θέλουμε και δημόσια να ευχαριστή­σουμε τους σπηλαιολόγους που με κέφι και μεράκι μπήκαν μέσα στα σπήλαια χω­ρίς να απαιτήσουν ούτε μια δεκάρα σαν αμοιβή.

Φαίνεται πως την εποχή που όλα προσμετρώνται σε χρήμα υπάρχουν άνθρω­ποι που ενδιαφέρονται χωρίς συμφέροντα μπαίνοντας στις επικίνδυνες κατακόμβες των σπηλαίων, με μόνο κέρδος τη χαρά της εξερεύνησης. Ευελπιστούμε στην αξιοποίηση των σπηλαίων και να υπάρχει δυνατότητα είναι επισκέψιμα.

Αλλά και μόνο το φωτο­γραφικό υλικό να μείνει, είναι η απόδειξη του κρυμμένου Θησαυρού της δημιουργίας της φύσης στην περιοχή μας.

Ένας μύθος σαράντα τουλάχιστον χρόνων που υπήρχε στο χωριό σχετικά με την εξερεύνηση της σπηλιάς καταρρίφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Αυγούστου.

Χρειάσθηκε προσπάθεια 5-6 ωρών από τους φίλους μας Παναγιώτη Γκένα και Λάμπρο Μακροστέργιο, που είναι ειδικοί σε εξερευνήσεις σπηλαίων για να γίνει ουσιαστικά η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια εξερεύνησης της σπηλιάς που βρίσκεται στο σπίτι του Θωμά Κυρίτση.

Η δυσκολία ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί η είσοδος της σπηλιάς είναι πολύ στενή και η κατάβαση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αρκετή υπομονή. Φέροντας τον κατάλληλο εξοπλισμό όμως κατάφεραν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό, σε βάθος 15-18 μέτρων πάτησαν στο εσωτερικό της σπηλιάς, όπου συνάντησαν ένα αρκετά μεγάλο "δωμάτιο" με δύο διαδρόμους που όμως είναι κλειστοί λόγω κατολίσθησης.

Ο Λάμπρος με τον Παναγιώτη προσπά­θησαν για αρκετές ώρες, πετώντας τις πέ­τρες που έφραξαν τους διαδρόμους να προχωρήσουν αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο: οι πέτρες είναι πάρα πολλές και για να απομακρυνθούν χρειάζεται δουλειά αρκετών ήμερων από εξειδικευμένα άτομα.

Η εξερεύνηση όμως που πραγματοποιήθηκε στον ανοιχτό χώρο παρουσίασε με­γάλο ενδιαφέρον. Σε αρκετά σημεία υπάρ­χουν αρκετοί σταλαχτίτες και σταλαγμί­τες στη σύσταση των οποίων παρατηρήθηκαν σημάδια χώματος και νερού. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα τοιχώματα της σπη­λιάς και εξαιτίας αυτών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για αρκετό διάστημα το χρόνου κατακλύζεται από νερό.

Στο εσωτερικό επίσης υπάρχει μπόλικος και καθαρός αέρας σημάδι ότι υπάρχει σίγουρα τουλάχιστον μία έξοδος. Η εκτίμηση είναι ότι ο χώρος που εξερευνήθηκε δεν είναι το κύριο μέρος της σπηλιάς. Επειδή όμως ο δευτερεύον χώ­ρος που εξερευνήθηκε παρουσίασε αρκετούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες συμπε­ραίνεται ότι το κύριο μέρος θα παρουσιάσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Την άλλη μέρα 11 Αυγούστου και παρά την εξαντλητική προσπάθεια από την προηγούμενη ο Λάμπρος με τον Παναγιώτη επιχείρησαν νέα κατάβαση στη σπηλιά που βρίσκεται στη θέση Αλέξη Κοτρώνι. Η είσοδος εκεί ήταν αρκετά ευρύχωρη αλλά μετά από 5-6 μέτρα υπήρχε στένεμα το οποίο κι αυτό είχε προκληθεί από κατολίσθηση, πιθανότατα την ίδια.

Η προσπάθεια που έγινε για να απομα­κρυνθούν οι πέτρες ήταν αρκετά κουραστι­κή και κράτησε αρκετές ώρες, αλλά δεν απέδωσε γιατί και εδώ η απομάκρυνση απαιτεί προσπάθεια αρκετών ειδικευμένων ατόμων.

Η συνολική εκτίμηση είναι ότι στην περιοχή μεταξύ των θέσε­ων Κοτρόνια και Αλέξη Κοτρόνι υπάρχει σύμπλεγμα σπηλαίων με αρκετά καθαρό αέρα μέσα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα επικοι­νωνεί μεταξύ του, αλλά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω χρειάζεται πολλή δουλειά για να εξερευνηθεί. Επειδή όμως πιστεύουμε ότι η πλήρης εξερεύνηση και η αξιο­ποίηση, αργότερα, των σπηλαίων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χωριό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Άλλωστε η βαριά αλλά και επικίνδυνη δουλειά δεν γίνεται από εμάς αλλά από τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στις σπηλιές χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Το μοναδικό κέρδος τους είναι η μαγεία που προσφέρει η πρώτη εξερεύνηση μιας σπηλιάς.

Η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται και στο τέλος Αυγούστου πραγματοποιήθηκε, από ομάδα τεσσάρων ατόμων, προσπάθεια εξερεύνησης δύο σπηλιών στη θέση Κάστρο.

Η μια δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί καν σπηλιά αλλά άνοιγμα βράχων χωρίς άλλο ενδιαφέρον. Η άλλη φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον αλλά και εκεί υπάρχουν πολλές πέ­τρες που εμποδίζουν την πρόσβαση. Επομένως και εδώ χρειάζεται αρκετή δουλειά.

Η ευτυχής συγκυρία είναι ότι αυτό το διάστημα γίνονται ενέργειες για σύσταση σπηλαιολογικής εται­ρείας στην Καρδί­τσα με την οποία θα φροντίσουμε να συνεργασθούμε. 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού